Grundförstärkning

grundforstarkning_web_12

Stabila och säkrade fastigheter

Pålab är specialiserade på att göra grundförstärkningar i befintliga fastigheter, industrier och broar. Med grundförstärkning bevaras, säkras och förbättras den befintliga fastigheten/konstruktionen och påbörjade sättningar stoppas i tid. Genom Pålabs flexibla utrustning kan vi komma åt i trånga utrymmen och påla ner till fast berg.

En skonsam helhetslösning

Pålab tar fram den skonsammaste och mest prisvärda lösningen och ger ett helhetskoncept där även schakt, armering och gjutning ingår. Ett kontrollprogram för sättningsmätningar upprättas och uppföljning sker dessutom under hela processen. Genom att vi har personal som har den totala kompetensen inom området kan vi på Pålab ta uppdrag på totalentreprenad och därav göra det allra bästa för helheten.