Grundvattensänkning/Wellpoint

  • Bild_2_grs
  • Bild_3_grs
  • Bild_1_grs

Grundvattensänkning med wellpointmetoden

Som ett komplement till spontning utför Pålab grundvattensänkning. Där grundvattennivån lokalt behöver sänkas görs grundvattensänkning genom filterbrunnar med dränkbara länspumpar eller självsugande pumpar.

Grundvattensänkning är kostnadseffektivt genom att det förenklar för kommande arbete.
En sänkning av grundvattnet stabiliserar marken, ökar säkerheten och förhindrar bottenupptryckning. Här har Pålab erfarenhet från såväl stora som små projekt.
Med innovativa lösningar och en kompetent personalstyrka kan vi lösa det mesta.