Injektering

injektering_web_12

Hundra procent tätt med injektering

Med Pålabs tekniska kompetens och produktkunskap kan berg, betong, jord och spontväggar tätas. Genom att tätningen sker inifrån blir det mer kostnadseffektivt eftersom schaktning utgår helt. Med kvalitets- och miljögodkända material klarar Pålab ofta av att täta hundraprocentigt tätt och materialet får tillbaka sin ursprungliga kraft och stabilitet.

Betonginjektering

Betongkonstruktioner under mark utsätts ofta för vattentryck som kan skada dem. Pålab reparerar skadade och spruckna husgrunder, vattenmagasin, parkeringshus, källare och liknande. Material som används är vanligtvis hydroaktiv polyuretan om det gäller vattentäthet i betongkonstruktioner. För att limma ihop konstruktioner så används epoxi med fördel och för att fylla ut hålrum så injekterar vi normalt sett med mikrocement.

Berginjektering

Fyllning, tätning och stabilisering av berg i olika sammanhang, såsom i och vid bergtunnlar, vägskärningar och ledningsgravar. Vid injektering av berg borras hål som korsar bergets egna spricksystem. I hålen pressas sedan injekteringsmedel, vanligtvis cement i kombination med hydroaktiv polyuretan.

Jordinjektering

Jordinjektering används som metod för att stabilisera och täta exempelvis dammar, deponier, sjöar eller som grundförstärkning vid underminerade byggnader. Material som används är vanligtvis hydroaktiv polyuretan om det gäller vattentäthet. I jord så kombinerar vi med fördel polyuretanen med cement.

Spontfotsinjektering

Metoden används för att täta foten på spontväggar mot exempelvis berg och jord där vattentäta spontgropar är svåra att uppnå genom ordinarie spontinstallation. Material som används är vanligtvis hydroaktiv polyuretan om det gäller vattentäthet. Vid spontfotsinjektering så kombinerar vi med fördel polyuretanen med cement.