Jordspikning

jordspikning_web_12

Jordspikning – så jorden ligger där den ska

Jordspikning säkrar branta, naturliga eller schaktade slänter och ger stabilitet, säkerhet och förhindrar ras. Jordspikning ger även en större flexibilitet till etablering av exempelvis banvallar, serpentinvägar i fjällområden, förstärkning vid nipor och nedsänkta vägsträckor.
Med en erfaren och kunnig personal kan vi på Pålab få jorden att ligga kvar.