Pålning

pal_13_1

Pålar för säkrare grund och stor flexibilitet

Pålning ger en stabil, trygg och säker grund att bygga vidare på och dessutom större möjligheter till flexibel etablering eftersom val av plats blir mindre begränsande. Pålab utför många varianter av pålning – slagna (stålrör, betong, trä) och borrade (stålkärnor, stålrör, injekterade). Vilken modell som väljs beror på vilka krav som ställs eller vilken geoteknik som det ska tas hänsyn till.

Sedan starten år 2003 har Pålab deltagit i över 1000 pålningsprojekt med en sammanlagd pålningslängd på över 1 500 000 meter. Det har gett oss erfarenhet, kompetens och möjligheter att utveckla såväl arbetssätt som personal.

Injekterade pålar

Pålab är marknadsledande inom just injekteringspålar i Skandinavien och har god kunskap inom geotekniken, designen och utförandet. Denna teknik erbjuder många bra komplement till den mer traditionella pålningen och är dessutom skonsam, sättningshämmande och kostnadseffektiv. Injekteringspålar väljs med fördel när det är besvärliga grundförhållanden, när det är svårt att nå fast botten eller för att uppnå hög mantelfriktion. Men de används även för att minska risken för sättningar, buller och vibrationer. Tack vare att borrning och injektering sker samtidigt spar det även tid.

Stålrörspålar

Pålab har efter flera års utveckling placerat sig i framkant av tekniken inom stålrörspålning.
Vi arbetar enbart med nytillverkade, CE-märkta och certifierade pålar och har avancerat långt avseende egen tillverkning för att säkerställa kvaliteten fullt ut. De dimensioner som alltid finns på lager är 75, 90, 115, 140 och 170 med flera val avseende godstjockleken. Allt för att optimera rätt lastkapacitet i förhållande till geoteknik, ekonomi, installationsteknik och produktionskapacitet.

Villapålning

Stålpålning med de minsta pålstorlekarna lämpar sig utmärkt för villor. Genom en flexibel produktion har vi leveranstider på cirka en vecka för villapålning. Med Pålabs smidiga utrustning kommer vi dessutom åt alla husgrunder från en enda sida vid både ny- och tillbyggnationer. Tack vare det kan vi enkelt, snabbt och utan större spår skapa en stabil, trygg och säker grundläggning för flera olika hustyper. Ett uppdrag som vår erfarna personal gör både säkert och försiktigt.

Betongpålar

Är de geotekniska förhållandena gynnsamma kan betongpålning vara ett alternativ. Pålab har maskinpark och utrustning för både stödpålning och kohesionspålning med betong som bas. Som komplement till koheshionspålning kan även träpålar användas.

Läs artikeln  ”Därför dånar det i centrala Gävle”  här.

 

Stålkärnepålar

När lasterna stiger och kraven på liten omgivningspåverkan är höga installerar Pålab stålkärnepålar av alla typer. Den här lösningen är mer kostsam men klarar också de allra högsta kraven.