Policy

policy_web_12

Företags-, kvalitets- och miljöpolicy

Företagspolicy

Följande fyra ledord har gjort oss till det framgångsrika företag vi är idag:
Tryggt. Du som kund ska känna dig trygg och säker när du anlitar oss, oavsett om uppdraget är litet eller stort.
Enkelt. Vi gör det enkelt med korta beslutsvägar, minsta möjliga administration och ett snabbt och kvalitativt utförande.
Effektivt. Vårt mål är rätt maskiner, rätt material och rätt teknik. Med vår breda kunskap inom grundläggning kan vi ge den bästa lösningen för grundläggningen.
Utvecklande. Vi kommer gärna och ofta med nya och förbättrande idéer, och leder därför även utvecklingen av många nya appliceringar av grundläggningsteknik.

Kvalitetspolicy

Vårt mål är att:
· uppfylla våra kunders krav på kvalitet av såväl produkter som tjänster.
· i ett tidigt skede skapa ett väl utarbetat kvalitetssystem för respektive uppdrag.
· ha korta beslutsvägar där vikten läggs på rätt kvalitet med ansvarfulla medarbetare.

Miljöpolicy

Miljöarbetet på Pålab ska grunda sig på vår mest betydande miljöpåverkan samt gällande lagar, branschöverenskommelser och våra kunders ställda miljökrav. Vi ska minska vår miljöpåverkan genom att:
· effektivisera energi- och resursanvändning genom hushållning, återanvändning och återvinning.
· dokumentera maskinparkens miljöstatus och upprätta en miljöplan och handlingsplaner för att åtgärda de faktorer som har miljöskadlig påverkan på människor och omgivning.
· vid produktion välja material, teknik och metod som är de mest miljöanpassade alternativet enligt försiktighetsprincipen, med hänsyn till funktion och ekonomi.
· vid varje projekt sammanställa en miljöplan, före start.
· minska användning och spridning av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.
· minimera och sortera eget avfall samt kontinuerligt informera, utbilda och stimulera personalen att medverka i miljöarbetet att själva ta hänsyn till miljön.
· ständigt förbättra miljöarbetet och öppet redovisa resultaten för våra kunder samt i förekommande fall inrätta oss efter våra kunders miljöpolicy, där det behövs.