Sponsring

sponsring_web_12

Pålabs tankar om sponsring

För oss på Pålab handlar sponsring om att stärka och bygga upp.  Vi vill hjälpa och stötta framför allt barn- och ungdomsverksamhet. Vi sponsrar både individuella idrottsutövare, lagsporter samt samhällsenliga organisationer som Cancerfonden. Samtidigt vill vi synas och stärka vårt varumärke i sammanhang som associeras med framåtanda och positivism. Att medverka i större sammanhang där det rör sig mycket människor och däribland företagare är också ett kostnadseffektivt sätt att utöka vårt affärsnätverk.

Läs ett utdrag ur Victoria Kihlströms undersökning om sponsring där hon intervjuar Björn Peterson här

Här är några av de klubbar och föreningar som är sponsrade av Pålab: