• Pålning


  Efter miljontals genomförda pålningsmeter kan vi vår sak. Pålab är en av Skandinaviens marknadsledande pålningsexperter och med vår kunskap ligger vi i framkant inom flera pålningstekniker. Oavsett var du vill etablera dig så kan vi se till att din mark blir till en stabil, trygg och säker grund att bygga vidare på.

 • Spontning


  Med vår kunskap inom flera sorters spontning ser vi till att du får både stöd och markstabilitet vid schaktningen för olika byggnadskonstruktioner och anläggningar. Pålab har troligtvis Nordens största spontlager för uthyrning av konventionell spont, både profil och variabla längder. Vårt centrallager för hyra av spont finns i Kungälv och vi har alltid spont på lager med möjlighet hyra ut och sälja spont till projekt i hela Sverige och alla nordiska länder.

 • Grundförstärkning


  Stabila och säkrade fastigheter. Vi är experter på att bevara och förbättra din befintliga fastighet, industri eller bro. Med vår utrustning kan vi utföra grundförstärkningar även i svåra och trånga utrymmen. Det i kombination med vår expertis erbjuder dig den bästa och den mest prisvärda lösningen för att stoppa kostsamma sättningar i tid.

 • Jordspikning


  Med jordspikning får vi din mark att ligga där den ska. Vi kan ge stabilitet åt såväl slänter och banvallar som serpentinvägar och nedsänkta vägsträckor. Vår erfarna personal och maskinpark får jorden att stanna kvar i bestående lutningar.

 • Grundvattensänkning


  Som komplement till installationen av din spontvägg kan vi även erbjuda dig tjänster inom grundvattensänkning. En sänkt grundvattennivå stabiliserar din mark och förhindrar bottenupptryckningar. Det säkrar din fortsättning.

 • Sjöentreprenader


  Pålab har den erfarenhet och tekniska utrustning som behövs för att arbeta effektivt både ovan och under vatten i marina, havsbaserade miljöer vid anläggning, nybyggnation, underhåll och reparationer. Vi utför bla pålning och spontning av bryggor, kajer, färjelägen, dykdalber och hamnanläggningar och tar dina sjötransporter säkert i hamn. Vi levererar och installerar också både små och stora träbryggor, däck och ramverk, räcken, badstegar mm.