• Pålning


  Efter miljontals genomförda pålningsmeter kan vi vår sak. Pålab är en av Skandinaviens marknadsledande pålningsexperter och med vår kunskap ligger vi i framkant inom flera pålningstekniker. Oavsett var du vill etablera dig så kan vi se till att din mark blir till en stabil, trygg och säker grund att bygga vidare på.

 • Spontning


  Med vår kunskap inom flera sorters spontning ser vi till att du får både stöd och markstabilitet vid schaktningen för olika byggnadskonstruktioner. Pålabs utrustning och personal erbjuder dig både installation samt uthyrning av spont. I vår maskinpark finns även utrustning för kompletterande grundvattensänkning.

 • Grundförstärkning


  Vi är experter på att bevara och förbättra din befintliga fastighet, industri eller bro. Med vår utrustning kan vi utföra grundförstärkningar även i svåra och trånga utrymmen. Det i kombination med vår expertis erbjuder dig den bästa och den mest prisvärda lösningen för att stoppa kostsamma sättningar i tid.

 • Injektering


  Genom vår tekniska kompetens, produktkunskap och miljögodkända medel ser vi till att du får hundraprocentigt tätt i berg, betong, jord och spontväggar. Våra injekteringar är kostnadseffektiva då de sker inifrån och helt utan schaktningar.

 • Jordspikning


  Med jordspikning får vi din mark att ligga där den ska. Vi kan ge stabilitet åt såväl slänter och banvallar som serpentinvägar och nedsänkta vägsträckor. Vår erfarna personal och maskinpark får jorden att stanna kvar i bestående lutningar.

 • Grundvattensänkning


  Som komplement till installationen av din spontvägg kan vi även erbjuda dig tjänster inom grundvattensänkning. En sänkt grundvattennivå stabiliserar din mark och förhindrar bottenupptryckningar. Det säkrar din fortsättning.

Offertförfrågan

Övriga ärenden

Varmt välkommen att kontakta oss om du önskar få offert på något eller några av våra arbetsområden. Det är obligatoriskt att du kompletterar din ansökan med en beskrivning av projektet, konstruktionshandlingar samt geoteknikhandlingar i lämpliga filformat (PDF, Excel och Word).

Undrar du fortfarande något om oss, om våra tjänster eller något annat? Kontakta oss i formuläret nedan så återkommer så snart vi har möjlighet. Gäller det en förfrågan om offert så ber vi dig istället att använda vårt särskilda formulär för offertförfrågningar.

Observera att fält markerade med “*“ är obligatoriska.
Observera att fält markerade med “*“ är obligatoriska.