Grundförstärkning

Grundförstärkningar av fastigheter över hela Sverige

Stabila och säkrade fastigheter. Vi är experter på att bevara och förbättra din befintliga fastighet, industri eller bro. Med vår utrustning kan vi utföra grundförstärkningar även i svåra och trånga utrymmen. Det i kombination med vår expertis erbjuder dig den bästa och den mest prisvärda lösningen för att stoppa kostsamma sättningar i tid.

Pålab är specialiserat på att utföra grundförstärkningar. Med vår personals expertis och vår flexibla utrustning kan vi påla ned till samt säkra upp mot fast berg både när det är din befintliga fastighet eller byggnadskonstruktion som du vill skydda. På så sätt kan vi stoppa påbörjade och förebygga sättningar innan det är för sent.

Personliga och skonsamma helhetslösningar

Vi tar hand om din grundförstärkning från början till slut och anpassar alltid arbetet efter dina förutsättningar. Vi garanterar dig den mest skonsamma och prisvärda lösningen där schaktning, armering och gjutning ingår. Under arbetets gång utför vi ständigt sättningsmätningar som ger uppföljningar enligt ett upprättat kontrollprogram. Genom att vår personal har den totala kompetensen inom området kan vi ta uppdrag på totalentreprenad och göra det allra bästa för helheten.

Illustration av grundförstärkning
Läs mer i broschyren om Pålab