Injektering

Hundra procent tätt med injektering

Genom vår tekniska kompetens, produktkunskap och miljögodkända medel ser vi till att du får hundraprocentigt tätt i berg, betong, jord och spontväggar. Våra injekteringar är kostnadseffektiva då de sker inifrån och helt utan schaktningar.

Pålabs injekteringar garanterar goda resultat. Genom att bara använda tätningsmedel som är både kvalitets- och miljögodkända kan vi leverera tätningar som är täta till ett hundra procent. Våra injekteringsmetoder gör även att materialet du tätar får tillbaka sin ursprungliga kraft och stabilitet.

Reparation av din betongkonstruktion

Betongkonstruktioner under mark utsätts ofta för skadligt vattentryck. Vi reparerar dina trasiga husgrunder, vattenmagasin och källare. För att få vattentätt använder vi oss oftast av hydroaktiv polyuretan och med hjälp av epoxi kan vi normalt limma ihop spruckna konstruktioner. Injektering kan även ske med mikrocement.

Inga läckande dammar

Dammar, deponier och sjöar är några exempel på vad vi kan stabilisera och täta med våra metoder för jordinjektering. Tekniken passar utmärkt även för att säkra upp underminerade byggnader. Tätningen kan ske med hydroaktiv polyuretan i kombination med cement, alternativt enbart med den ena eller andra produkten i jordlagren.

Vattentäta sponter

När det är svårare att få till vattentäta spontgropar kan vi stoppa läckage vid spontens fot oavsett om väggen ligger mot berg eller jord. Vid spontfotsinjektering använder vi de material som passar bäst för att uppnå vattentätheten.

Illustration av injektering
Läs mer i broschyren om Pålab