Jordspikning

Jordspikning – så att jorden ligger där den ska

Med jordspikning får vi din mark att ligga där den ska. Vi kan ge stabilitet åt såväl slänter och banvallar som serpentinvägar och nedsänkta vägsträckor. Vår erfarna personal och maskinpark får jorden att stanna kvar i bestående lutningar.

Jordspikning säkrar branta, naturliga och schaktade slänter genom att ge stabilitet som förhindrar ras. Genom vår kunskap och utrustning inom tekniken erbjuder vi dig större flexibilitet för etablering. Våra metoder inom jordspikning har använts exempelvis vid byggnationer av serpentinvägar i fjällområden och förstärkningsarbeten av nipor längs norrländska vattendrag. Anläggande av banvallar och nedsänkning av vägbanor är andra användningsområden. Jordspikning är också ett kostnadseffektivt sätt att stabilisera schaktgropar och schaktade slänter där alternativet med spont blir dyrt. Överväger ni att sponta men anser att metoden är för kostsam, kontakta gärna Pålab för ett förslag och alternativ med jordspikning.

Helhetslösning från schaktning till jordspikning

Tillsammans med schaktentreprenören skapar vi den framschaktade slänten med jordspikar som säkerhet. Den önskade lutningen kapslas in med geonät och sprutbetong. Jordspikarna kan antingen slås eller borras in i jorden beroende på jordlagrens förutsättningar. Tillsammans med den yttre betongkonstruktionen ser de snedställda stagen till att jorden ligger säkert.

Illustration av jordspikning
Läs mer i broschyren om Pålab