• Om företaget


  Stommen i Pålabs verksamhet är vår kompletta organisation som möjliggör helhetslösningar inom grundläggning. I dagsläget omsätter företaget cirka 250 miljoner kronor och har ungefär 60 anställda. Du finner vårt kontor i Kungälv norr om Göteborg och vi har även en filial i Enköping, där vi når Mälardalen och Stockholm med omkringliggande orter på effektivt sätt.

 • Pålabs policys


  För oss på Pålab är det viktigt att leverera kvalitet och att våra kunder känner sig trygga med våra arbetsprocesser, tjänster och produkter. Lika stor vikt lägger vi på vårt arbete för att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

 • Socialt engagemang


  För oss på Pålab är det viktigt att stärka och att bygga upp. Framför allt vill vi hjälpa barn- och ungdomsverksamhet. Frölunda HC, BK Häcken och Stadsmissionen är tre av de klubbar, föreningar och organisationer som vi stöttar ekonomiskt.

 • Visselblåsning


  Pålab är en del av Nordisk Bergteknik och tillsammans strävar vi efter att driva bolagen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden eller oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.