Pålning

Pålar för säkrare grund och stor flexibilitet

Efter miljontals genomförda pålningsmeter kan vi vår sak. Pålab är en av Skandinaviens marknadsledande pålningsexperter och med vår kunskap ligger vi i framkant inom flera pålningstekniker. Oavsett var du vill etablera dig så kan vi se till att din mark blir till en stabil, trygg och säker grund att bygga vidare på.

Våra expertkunskaper gör att dina möjligheter till etablering blir flexibla. Vi utför många varianter av pålning som gör ditt val av plats mindre begränsat. Oavsett om det gäller slagen eller borrad pålning så tar vi hand om ditt grundarbete från början till slut. Med vår erfarenhet från tusentals genomförda pålningsarbeten får du den bästa konsultationen och lösningen sett till krav och geotekniken i ditt aktuella projekt.

Bäst när det är som besvärligast

När dina förutsättningar är som besvärligast är vi som bäst. Pålab är marknadsledande i Skandinavien inom injekterade pålar som lämpar sig väl för svåra grundförhållanden. Vår stora kunskap om geotekniken, designen och utförandet bakom den modernare pålningsmetoden gör att vi kan stärka upp din mark även när det är svårt att nå fast botten eller att uppnå hög mantelfriktion. Injekteringspålning innebär att pålarna borras ned tillsammans med cement sluring som blandas med och fäster i omkringliggande jordlager. Samtidigt som våra injekterade pålar ger en stabil grund är det ett bra komplement till traditionell pålning när det minskar risken för sättningar, buller och vibrationer. Tack vare att borrning och injektering av pålarna sker samtidigt är metoden kostnadseffektiv och spar tid.

Villapålning med minimala spår

Tack vare vår personal och våra maskinval kan vi enkelt och snabbt förstärka grunden till din villa både vid ny- och tillbyggnationer. De smidiga maskinerna gör att vi kan komma åt din husgrund från ett enda håll. Det gör även att spåren efter oss blir minimala oavsett din hustyp.

Betongpålar vid gynnsam geoteknik

Om dina geotekniska förutsättningar är fördelaktiga kan vi erbjuda betongpålning som det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet. Vår maskinpark och utrustning klarar både stöd- och kohesionspålning med betong som bas. Som komplement till kohesionspålning kan även träpålar användas.

Stålkärnepålar vid extra höga krav

När dina laster stiger och kraven på liten omgivningspåverkan är extra höga har vi kunskap och utrustning för att installera stålkärnepålar av alla typer. Den här lösningen är mer kostsam men klarar också de allra högsta kraven.

Illustration av pålning
Läs mer i broschyren om Pålab

Offertförfrågan

Övriga ärenden

Varmt välkommen att kontakta oss om du önskar få offert på något eller några av våra arbetsområden. Det är obligatoriskt att du kompletterar din ansökan med en beskrivning av projektet, konstruktionshandlingar samt geoteknikhandlingar i lämpliga filformat (PDF, Excel och Word).

Undrar du fortfarande något om oss, om våra tjänster eller något annat? Kontakta oss i formuläret nedan så återkommer så snart vi har möjlighet. Gäller det en förfrågan om offert så ber vi dig istället att använda vårt särskilda formulär för offertförfrågningar.

Observera att fält markerade med “*“ är obligatoriska.
Observera att fält markerade med “*“ är obligatoriska.