Betongpålar

Betongpålar

Betongpålar är vår mest förekommande påltyp då de erbjuder en bra, men framförallt kostnadseffektiv lösning om geotekniska förutsättningar är fördelaktiga. Betongpålar kommer prefabricerade, vilket innebär att de gjuts i fabrik och levereras förutbestämda längder. Gjutningen sker enligt en fyrkantsprofil och är oftast armerad i respektive hörn, men den kan även vara spiral-armerad.

Pålab arbetar med samtliga standardiserade betongpålar som SP1, SP2, och SP3, och vår maskinpark klarar både stöd- och kohesionspålning med betong som bas. Som komplement till kohesionspålning kan även träpålar användas. Eftersom betongpålar är prefabricerade, innebär det att de pålar som gjuts i fabrik behövs skarvas och därmed kan de inte tillhandahålla samma typ av dragkapacitet som t.ex. stålkärnepålar. Däremot så är betongpålar ytterst pålitliga i dess kapacitet sett till tryckkraft. Vi verifierar bärförmågan hos våra betongpålar genom stötvågsmätning, eller dynamisk provbelastning som det också kallas.

Illustration av pålning Läs mer i broschyren om Pålab
Läs mer i broschyren om Pålab