Injekteringspålar

Injekteringspålar

Injekteringspålar kan anses vara en förenklad variant av stålkärnepålar, eftersom dessa borras direkt med stålämnet istället för att efterinstallera en stålkärna. Borrning sker samtidigt som en cementslurry spolas (injekteras) runt borrkronan och stålämnet. Injekteringspålar används ofta i friktionsjordar, det vill säga jordar som innehåller mycket sand, grus eller sten.

Fördelen med injekteringspålar är att de har en bra inträngningsförmåga, de kan borras även vid eventuella hinder i marken, samt att cementslurryn som spolas härdar i marken och skapar en oregelbunden kropp längs med pålens längd. Denna oregelbundna kropp leder till att injekteringspålar därmed har en väldigt hög bärförmåga, inte bara på spetsen utan längs med hela manteln. Prismässigt går den att jämföra med borrade stålrörspålar, men med skillnaden att injekteringspålar kan utnyttjas bättre för både tryck- och draglast. Vi verifierar bärförmågan hos våra injekteringspålar genom statisk provbelastning (oftast provdragning).

Illustration av pålning
Läs mer i broschyren om pålab