Stålkärnepålar

Stålkärnepålar

Stålkärnepålar är den påltyp som föredras vid högt koncentrerade laster på liten yta, som till exempel brofundament. Så när lasten stiger och kraven på liten omgivningspåverkan är extra höga, har vi på Pålab kunskap och utrustning för att installera stålkärnepålar av alla typer. Den här lösningen är generellt sett mer kostsam men klarar också de allra högsta kraven.

Stålkärnepålar är konstruerade på det vis att ett stålrör borras ner till berg, där borrningen sedan fortskrider utan stålrör för att skapa ett hål i berget. Sedan förs stålkärnan ner i detta hål, och blir därmed den dimensionerande kroppen för att ta hela lasten. Efter det så fylls övrigt tvärsnitt i hålet med cement, för att skydda stålkärnan från korrosion, samt att sidstabilisera densamma. Ytterligare fördelar med stålkärnepålar är att de klarar såväl tryck- som draglaster. Vi verifierar bärförmågan hos våra stålkärnepålar genom stötvågsmätning, eller dynamisk provbelastning som det också kallas.

Illustration av pålning
Läs mer i broschyren om Pålab