Stålrörspålar

Stålrörspålar

Anläggning av stålrörspålar går att genomföra på olika sätt. Det vanligaste, samt mest ekonomiska alternativet, är att slå ner ett stålrör i marken som är försett med en sko (ett lock) i botten. Denna sko är massiv, och försedd med en dubb som gör att skon möter berget på ett fördelaktigt sätt. Stålrörspålar är konstruerade genom skarvningar med utanpåliggande skarvhylsor, vilket innebär att skarvarna slås ihop. En stor fördel med stålrörspålar är att arbetet ute på fält går fortare än med andra pålar, det går alltså att hålla en hög produktionshastighet med många meter slagna per skift.

Den andra varianten av stålrörspålar, är borrade stålrör. Dessa erbjuder samma kapacitet sett till tryck- och draglast som slagna stålrörspålar men är dyrare att installera på grund av produktionstiden. Vad som talar för denna variant av stålrörspålar är att de inte kräver en lika gynnsam geoteknik för att kunna anläggas. Då stålrör inte kan slås ner om marken innehåller block, sten eller andra besvärliga hinder i marken, kan borrade stålrörspålar vara ett bra alternativ om dessa hinder infinner sig. Vi verifierar bärförmågan hos våra stålrörspålar genom stötvågsmätning, eller dynamisk provbelastning som det också kallas.

Illustration av pålning
Läs mer i broschyren om Pålab