Träpålar

Träpålar

Träpålar är vanligt förekommande vid anläggning av tillfälliga pålningar, pålbryggor och även en del markförstärkningar. Detta kan vara till exempel vara tillfälliga arbetsvägar vid byggnation av järnväg eller när det behövs tillfällig stabiliseringsåtgärd vid sanka områden, och anledningen till detta är för att träpålar har väldigt kort livslängd. Oftast är det en gran mellan 15-20 meter lång, som vänds upp och ner och slås ner i leran.

Livslängden på träpålar kan dock vara väldigt lång om de slås ner tillräckligt långt och sedan blir förlängda med till exempel en betongpåle, detta eftersom syret inte kommer åt trät och därmed blir inte trät ruttet. I sammanhanget kohesionspålar används ofta träpålen i kombination med betongpålen och lasten verifieras då som vanligast genom stötvågsmätning, eller dynamisk provbelastning som det också kallas.

Illustration av pålning
Läs mer i broschyren om Pålab