Sjöentreprenader

Sjöentreprenader – grundläggning och installationer i marina miljöer

Pålab har den erfarenhet och tekniska utrustning som behövs för att arbeta effektivt både ovan och under vatten i marina, havsbaserade miljöer vid anläggning, nybyggnation, underhåll och reparationer. Vi utför bla pålning och spontning av bryggor, kajer, färjelägen, dykdalber och hamnanläggningar och tar dina sjötransporter säkert i hamn. Vi levererar och installerar också både små och stora träbryggor, däck och ramverk, räcken, badstegar mm.

Sjöbaserad utrustning

Vår erfarna personal utgår från hemmahamnen Rönnäng på Tjörn – och ser till att du får en stabil, trygg och säker grund att bygga vidare på i din vatten-, sjö-, och havsmiljö. Detta möjliggörs med vår spetskompetens och erfarenhet av pålning, borrning, spontning, smide och snickeriarbeten och till hjälp har vi vår sjöbaserade utrustning och breda maskinpark för sjöentreprenader.

Ett urval av de produkter som finns i vår maskinpark är bland annat arbetsbåtar, sjöpålkran, pråmar och arbetsplattformar.

Behöver Ni hyra stabil arbetsplattform så har vi BIG RED, en ”jackup-pråm” – med hydrauliska stödben. Den har en arbetsyta på cirka 300 m2 och klarar av laster upp till cirka 350 ton. Se mer specifika detaljer på www.jackup.se

Exempel på användningsområden för våra sjöentreprenader är:

  • Bryggor, sol- och bryggdäck
  • Strandpromenader och sjöbodsgrunder
  • Hamnar och kajer
  • Färjelägen, brostöd och brofundament
  • Dykdalber och vågbrytare
  • Pålbryggor
  • Pråmarbeten
  • Muddring
  • Vindkraftparker till havs
  • Erosions- och kustskydd

 Sjötransporter att lita på

Vi utför också säkra sjötransporter av tex badbryggor, trappor, byggmaterial, virke och sjöbodar.

 Kontakta oss om sjöentreprenader

-Vill du ha hjälp med grundläggning och / eller installationer i marin miljö? Kontakta oss med dina funderingar, vi hjälper dig!

 Tel: 020-300 400, Mail: offert@palab.eu